Kalastusluvat Perhonjoki

Kausi:1.1. -10.9. ja 16.11. -31.12 

Kohdenluvan lisäksi kaikki 18-64-vuotiaat tarvitsevat voimassaolevan
Valtion kalastuksenhoitomaksun eli kalakortin
Osta valtion kalastuksenhoitomaksu 24 €/vuosi, 7€/viikko
Muut kalastusmuodot
Näytä mitä kalastuslupia tarvitsen muuhun kalastukseen.

Kalastuslupa myyjät Perhonjoki

TB-huoltamo Puhelin 06-8611590,  Neste Ali-Haapala Puhelin 06-889001,  Hotelli 2000 Puhelin 06- 8622000,  Neste Puhelin ,  Esso Puhelin 06-8631059, 

Joen Istukaslajeina ovat taimen, kirjolohi sekä harjus.   Luontaisia saalislajeja ovat taimen, harjus, ahven sekä hauki.  

Sallittuja kalastusmenetelmiä joessa ovat heittokalastus sekä perhokalastus. Palveluvarustukseen kuuluvat laavu (porasenjoella), tulipaikka (perhonjoen karjalankoskella) sekä pitkäkoskella taukopaikka ja kalastusopastusta.

Ajankohtaista Perhonjoki

Perhonjoki Lähistön uutisia


Lisääntyvät tulvat saattavat aiheuttaa odotettua suurempia kustannuksia 18.11.2008


Kyyjärven jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 10.06.2008


Ympäristökeskukselta EU-rahaa Kyyjärven kirkonkylän puhdistamolle 29.09.2008


Karstulan ja Kyyjärven maatalousalueiden kosteikkojen yleissuunnitelma valmistunut 11.12.2008


Maatalouden erityisympäristötukien haku lähestyy - Erityistukia vesiensuojeluun saatavissa 02.03.2010
Lähes kaikki lounaissuomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötuen ehtoihin. Ympäristötuki sisältää perus- ja lisätoimenpiteiden lisäksi 5- ja 10-vuotisia erityistukisopimu...


Lappajärvellä sinilevää ja verkkojen limoittumista 10.09.2010
Lappajärvellä on viime viikkoina havaittu sekä sinileviä että verkkoja limoittavaa koristelevää. Lappajärven kalastusta on alkavana syksynä haitannut verkkojen voimakas ja nopea limoittuminen. Vastaavaa lo...


Pilkka- ja Hepolahden sekä Hilmonsalmen kunnostussuunnitelmat valmistuneet 10.11.2011
Kivijärven Pilkka- ja Hepolahden (Kivijärvi) sekä Vuosjärven Hilmonsalmen (Kannonkoski) kunnostussuunnitelmat ovat valmistuneet. Molempien kohteiden vesistön käyttöä haittaa merkittävästi runsas vesi...


Keski-Suomeen uusia koskikalastuskohteita 16.11.2010
Keski-Suomeen on luvassa uusia hoidettuja koskikalastuskohteita tulevina vuosina. Vuosina 2010 - 2011 totetutettavassa projektissa aktivoidaan kalavenomistajia avaamaan uusia kohteita yleiseen kalastuskäyttöön. Tavoittee...


Ullavanjärven kunnostuksen työt käynnistyvät elokuussa 29.07.2009
Ullavanjärven kunnostustyöt alkavat rantojen raivauksilla elokuun aikana. Syksyn ja talven aikana toteutetaan myös penkereiden vahvistukset sekä Kylmäojan kaivu sekä osa vene- ja uimarantojen ruoppauksista. Kunnostusty...


Menkijärven kunnostussuunnitelma on valmistumassa 02.07.2012
Alajärvellä sijaitsevan Menkijärven kunnostussuunnitelman tavoitteena on vedenpinnan noston ja ulkoisen kuormituksen vähentämisen avulla parantaa järven tilaa, käyttömahdollisuuksia ja maisemaa. Etelä-...


Purmojärven kunnostus valmistui 27.01.2012
Kauhavalla sijaitsevan Purmojärven kunnostushanke on valmistunut. Purmojärven kunnostaminen käsitti mm. vedenpinnan noston, laajoja ruoppauksia, vesiensuojelukosteikkojen ja laskeutusaltaiden rakentamisen, vesikasvillisuuden niittoa ja...


Pihtiputaan kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on valmistunut 22.12.2011
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelu on valmistunut Elämäjärven, Peningin, Rönnyn ja Liitonjoen alueella Pihtiputaalla. Suunnitelma ohjaa ja tehostaa maatalousympä...


Peltojen suojavyöhyketarve Toholammilla kartoitettu 09.07.2009
Länsi-Suomen ympäristökeskuksen hallinnoiman Elinvoimaisen Lestijoen vesistöhankkeeseen liittyvä suojavyöhykeyleissuunnitelma ja siihen liittyvä luonnoskartta on saatu valmiiksi.  Yleissuunnitelma suojavy&oum...


Huopanankoskelle halutaan kalastuskeskus 01.02.2010
Viitasaari aikoo parantaa Huopanankosken kalastuskeskusta merkittävästi lähivuosina. Alkajaisiksi halutaan laajentaa nykyisen kalastuskeskuksen pinta-alaa tuplasti nykyistä suuremmaksi. Haaveissa on myös maineikkaan kosken hi...


Saksiniekkojen elinolot paremmiksi Kuortaneella 14.06.2010
Kuortaneen kalastusseura on kunnostanut vanhasta vesilaitoksesta rapujen kasvatuslaitoksen. Tarkoituksena on elvyttää Kuortaneenjärven luonnollinen rapukanta....


Maatalousalueiden kosteikkojen yleissuunnitelma Kuortaneelle on valmistunut 11.03.2011
Kuortaneelle on valmistunut maatalousalueiden kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma. Kesän 2010 aikana hankkeessa kartoitettiin Kuortaneelta 28 luonnon monimuotoisuuskohdetta ja neljä mahdollista monivaikutteisen kosteik...


Saanijärven vedenpintaa suunnitellaan nostettavaksi Saaninjokeen rakennettavan pohjapadon avulla 24.08.2009
Keski-Suomen ympäristökeskus on aloittanut Pihtiputaan kunnassa sijaitsevan Saanijärven vedenpinnan noston suunnittelun. Tänä syksynä tehdään maastomittauksia ja selvitetään sopiva paikka padolle. Ens...


Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus -hanke tekee Salonjoen kalataloudellisen kunnostussuunnitelman 18.06.2010
Lapuanjoen purojen tila ja kunnostus -hankkeen tavoitteena on kartoituksen, hoitosuositusten ja mallikohteen (Salonjoki) kunnostuksen avulla parantaa Lapuanjoen purojen monimuotoisuutta ja vesien tilaa sekä lisätä purojen arvostusta ja...


Muikkukannat laskussa, saalista riittää silti useissa järvissä 28.06.2012
Suomen muikkukannat ovat pysyneet melko vahvoina koko 2000-luvun. Vuosiluokka 2011 oli kuitenkin selvästi keskimääräistä heikompi Itä-Suomessa ja alle keskitason myös Länsi-Suomessa ja Oulun korkeudella. Lapin ...


Saanijärven mataluus haittaa virkistyskäyttöä - 18.09.2008
Suomen muikkukannat ovat pysyneet melko vahvoina koko 2000-luvun. Vuosiluokka 2011 oli kuitenkin selvästi keskimääräistä heikompi Itä-Suomessa ja alle keskitason myös Länsi-Suomessa ja Oulun korkeudella. Lapin ...

Lähialueen vesitilanne Perhonjoki


 Virtaama: Ähtävänjoki Perhonjoki 

Sijainti, kartat ja ajo-ohjeet Perhonjoki

Halsua, Kaustinen, Kokkola, Perho ja Veteli.  

Ympäristötietoa

Säätila:  Kauhava Ähtari Ähtäri  Sadetutka ja -ennuste  Sade- ja pilvitutka 
Ukkostutkat: Ylivieska  Pietarsaari 

Hydrologisia tietoja Perhonjoki

Leveys  4 m  (-15 Perhonjoki (Pulkkisen alueella))
Leveys  10 m  (-30 Perhonjoki (Räyringin seudulla))
Leveys  2 m  (-10 Penninkijoki)
Leveys  2 m  (-10 Ullavanjoen yläjuoksu)
Leveys  4 m  (-15 Ullavanjoen alajuoksu)
Leveys  3 m  (-10 Porasenjoki)
Keskivirtaama  19 m3/s  (Perhonjoki. Ajankohtaisia virtaama ja vedenkorkeus tietoja)
Ylivirtaama  156 m3/s  (Perhonjoki)
Alivirtaama  0 m3/s  (2.4 Perhonjoki)
Pituus  1700 m  (Halsuanjoen Pitkäkoski)
Pituus  30 km  (Penninkijoki)
Pituus  140 km  (Perhonjoki (kalastusalueen pituus n 20 km))

Säännöt Perhonjoki

Taimenen alamitta 60 cm ja harjuksen 35 cm.

Sallitut kalastusmenetelmät

Heittokalastus sekä perhokalastus.

Jaa |