Uutisen kohdekunnat ja -vesistötSijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Maatalouden erityisympäristötukien haku lähestyy - Erityistukia vesiensuojeluun saatavissa

Maatalouden erityisympäristötukien haku lähestyy - Erityistukia vesiensuojeluun saatavissa Lähistön uutisia


Kalastuksenvalvojakoulutus ja tentti Karstulassa 15.3.2014 09.03.2014
Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää uuden kalastuslain mukaisen kalastuksenvalvojan koulutuksen ja tutkinnon. Koulutus sopii osakakaskuntien ja kalastuskohteiden kalastusvalvonnasta kiinnostuneille henkilöil...


Kyyjärven jätevedenpuhdistamon ympäristölupa 10.06.2008
Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää uuden kalastuslain mukaisen kalastuksenvalvojan koulutuksen ja tutkinnon. Koulutus sopii osakakaskuntien ja kalastuskohteiden kalastusvalvonnasta kiinnostuneille henkilöil...


Ympäristökeskukselta EU-rahaa Kyyjärven kirkonkylän puhdistamolle 29.09.2008
Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää uuden kalastuslain mukaisen kalastuksenvalvojan koulutuksen ja tutkinnon. Koulutus sopii osakakaskuntien ja kalastuskohteiden kalastusvalvonnasta kiinnostuneille henkilöil...


Karstulan ja Kyyjärven maatalousalueiden kosteikkojen yleissuunnitelma valmistunut 11.12.2008
Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää uuden kalastuslain mukaisen kalastuksenvalvojan koulutuksen ja tutkinnon. Koulutus sopii osakakaskuntien ja kalastuskohteiden kalastusvalvonnasta kiinnostuneille henkilöil...


Lisääntyvät tulvat saattavat aiheuttaa odotettua suurempia kustannuksia 18.11.2008
Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää uuden kalastuslain mukaisen kalastuksenvalvojan koulutuksen ja tutkinnon. Koulutus sopii osakakaskuntien ja kalastuskohteiden kalastusvalvonnasta kiinnostuneille henkilöil...


Keski-Suomeen uusia koskikalastuskohteita 16.11.2010
Keski-Suomeen on luvassa uusia hoidettuja koskikalastuskohteita tulevina vuosina. Vuosina 2010 - 2011 totetutettavassa projektissa aktivoidaan kalavenomistajia avaamaan uusia kohteita yleiseen kalastuskäyttöön. Tavoittee...


Leukunjoen virtavesikunnostus Kivijärvellä valmistui 20.12.2017
 Joella tehtiin kuluvan vuoden aikana yli viisi kuukautta konetöitä. Virtakutuisten arvokalojen elinolosuhteita saatiin merkittävästi parannettua. Iso merkitys kunnostuksen onnistumisella oli maanomistajilla, sillä konee...


Leukunjoen kunnostussuunnitelma esittelyyn 22.04.2014
 Kivijärven osakaskunta teki keväällä 2005 aloitteen Leukunjoen kunnostamisesta ja Leukunlahden tilan parantamisesta. Keväällä 2007 Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus sopivat suunn...


Pilkka- ja Hepolahden sekä Hilmonsalmen kunnostussuunnitelmat valmistuneet 10.11.2011
Kivijärven Pilkka- ja Hepolahden (Kivijärvi) sekä Vuosjärven Hilmonsalmen (Kannonkoski) kunnostussuunnitelmat ovat valmistuneet. Molempien kohteiden vesistön käyttöä haittaa merkittävästi runsas vesi...


Saarijärven säännöstelyn kehittämisselvitykset jatkuivat rantatutkimuksilla 19.11.2010
Keski-Suomen ELY-keskus on selvittämässä Saarijärven sekä sen yhteydessä olevien Iso- ja Pieni-Lumperoisen säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia yhdessä Saarijärven kaupungin, Saarijär...


Keski-Suomen kalastusaluepäivän esitykset 11.12.2009
Keski-Suomen kalastusaluepäivää vietettiin torstaina 10.joulukuuta Saarijärvellä. Voit katsoa alustajien esitykset linkeistä. Kalastusaluepäivän avaus Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen, K...


Keski-Suomen kalastusaluepäivä 01.12.2009
Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja aktiivista keskustelua viranomaisten, tutkijoiden ja kalavesien käyttäjien välillä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalatalousjärjestöje...


Saarijärven säännöstely on muuttumassa, myös lupaehtoja tarkistetaan 03.06.2014
 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Saarijärven sekä Pieni- ja Iso-Lumperoisen vedenpinnan säännöstelyn...


Neuvottelukunta edistämään Saarijärven reitin vesiensuojelua 16.11.2009
Saarijärven reitin vesien tila on herättänyt keskustelua sekä viranomaisten että huolestuneiden kansalaisten keskuudessa. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Saarijärven reitti on noussut es...


Huopanankoskelle halutaan kalastuskeskus 01.02.2010
Viitasaari aikoo parantaa Huopanankosken kalastuskeskusta merkittävästi lähivuosina. Alkajaisiksi halutaan laajentaa nykyisen kalastuskeskuksen pinta-alaa tuplasti nykyistä suuremmaksi. Haaveissa on myös maineikkaan kosken hi...


Savonjoen kunnostuksessa toivotaan pitkää pakkasjaksoa 27.01.2015
Savonjokea eli Vimpelinjokea on yritetty kunnostaa jo kahtena edellistalvena, mutta säät eivät ole hanketta suosineet. Talvella 2012–2013 joen suuri virtaama esti kaivutyöt ja talvi 2013–2014 ongelmana oli lämmin sää ja jään puute. Savonjokea kunn...


Yleisötilaisuus Saarijärven säännöstelyn kehittämisestä 30.9.2009 24.09.2009
  Saarijärven säännöstelyn haitallisia vaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia ollaan selvittämässä Saarijärven kaupungin esityksestä. Selvityksiin liittyen Keski-Suomen ympä...


Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle - teemapäivä 03.05.2011
Oletko kiinnostunut tietämään yhdistysten ympäristötuen myöntö- ja maksuprosessista sekä käytännön kokemuksista? Tule Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämään tilaisuuteen...


TASO-hankkeesta tietoa ja ohjeistusta metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojeluun 03.06.2014
 Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen keskittyneen valtakunnallisen TASO-hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6.2014.   Automaattinen vedenlaadun seuranta lupaava menetelmä vesistökuormituksen se...


Muikkukannat laskussa, saalista riittää silti useissa järvissä 28.06.2012
Suomen muikkukannat ovat pysyneet melko vahvoina koko 2000-luvun. Vuosiluokka 2011 oli kuitenkin selvästi keskimääräistä heikompi Itä-Suomessa ja alle keskitason myös Länsi-Suomessa ja Oulun korkeudella. Lapin ...

Maatalouden erityisympäristötukien haku lähestyy

Lähes kaikki lounaissuomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötuen ehtoihin. Ympäristötuki sisältää perus- ja lisätoimenpiteiden lisäksi 5- ja 10-vuotisia erityistukisopimuksia, joilla voidaan tehostaa ympäristön suojelua ja hoitoa. Nyt kannattaa harkita erityistukien hakua ja aloittaa niihin vaadittavien suunnitelmien teko.

Erityistukia vesiensuojeluun

Vähintään 15 metriä leveillä suojavyöhykkeillä voidaan estää ravinteiden ja maa-aineksen kulkeutumista pelloilta vesistöön. Suojavyöhykkeistä on hyötyä erityisesti kaltevilla rantapelloilla vesistöjen ja valtaojien varsilla sekä tärkeillä pohjavesialueilla. Kosteikoilla pyritään vähentämään ravinnevalumia vesistöihin ja lisäämään luonnon ja maiseman monimuotoisuutta. Kosteikkojen perustamiseen voi hakea ei-tuotannollisten investointien tukea ja hoitoon erityisympäristötukea. Myös säätösalaojituksen hoitoon, säätökasteluun ja kuivatusvesien kierrätykseen on mahdollista saada erityistukea. Lisäksi pohjavesialueiden peltoviljelyyn on haettavissa oma erityistukensa.

Ravinnekuormituksen tehostetun vähentämisen tuki on tarkoitettu peltomaiden liiallisen fosforimäärän alentamiseen. Erityistukimuoto "lietelannan sijoittaminen peltoon" voi olla hyvä valinta maatilalla, jolla on aiemmin ollut lannankäytön tehostamissopimus. Turvepeltojen pitkäaikaisen nurmiviljelyn erityistuella pyritään vähentämään turvetta tai multamaata olevien peltojen muokkausta ja sen aiheuttamia kasvihuonepäästöjä.

Maatalousympäristön monimuotoisuutta kannattaa vaalia

Perinnebiotooppien hoito, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, alkuperäisrotujen kasvattaminen ja alkuperäiskasvien viljely ovat erityistukia, joilla pyritään turvaamaan ja lisäämään maatalousympäristön monimuotoisuutta. Maiseman ja luonnon hoito pitää myös yllä maatilan arvoa ja lisää ympäristön viihtyisyyttä. Kaikkien edellä mainittujen lisäksi kevään tukihaun yhteydessä ovat haettavina myös luonnonmukaisen tuotannon ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon tuet.

Apua erityistukiviidakkoon

Viljelijöiden avuksi on eri puolilla Lounais-Suomea tehty yleissuunnitelmia, joissa karttoihin on merkitty tarkoituksenmukaisia paikkoja suojavyöhykkeille ja kosteikoille sekä alueita, jotka ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Yleissuunnitelmat on tehty maastokäyntien avulla ja yhteistyössä alueen maataloustoimijoiden kanssa. Kartat ovat nähtävissä kuntien maaseututoimistoissa ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa.

TEHO-hanke järjestää maaliskuun alussa maksuttomia koulutustilaisuuksia, joissa kerrotaan kaikista keväällä 2010 haettavana olevista erityistuista. Koulutuksia järjestetään Somerolla, Kaarinassa ja Eurajoella.

Erityistukia haetaan ELY-keskuksista Maaseutu ja energia -yksiköstä (entisistä TE-keskuksista), joista on piakkoin saatavissa hakemuslomakkeita, ohjeita ja oppaita.


Hakuaika päättyy 30.4.2010.

Linkki uutiseen:  Maatalouden erityisympäristötukien haku lähestyy - Erityistukia vesiensuojeluun saatavissa   Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 02.03.2010