Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Keuruu, Multia, Petäjävesi ja Uurainen. Keski-Suomi.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kosteikkojen yleissuunnitelma luonnosvaihessa

Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kosteikkojen yleissuunnitelma luonnosvaihessa Lähistön uutisia


Kosteikkojen yleissuunnitelmat Keuruulle, Multialle, Petäjävedelle ja Uuraisille ovat valmistuneet 28.03.2011
Kosteikkojen perustamisella voidaan parantaa vesistöjen tilaa ja lisätä monimuotoisuutta Kesällä ja syksyllä 2010 Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla ja Uuraisilla tehtyjen maastotöiden perusteell...


Isojoen virtavesikunnostus käynnissä Uuraisilla 26.11.2010
Uuraisten ja Saarijärven Isojoen virtavesikunnostus on käynnistynyt Vääräkoskella. Tämä aikoinaan muun muassa uiton vuoksi perattu ja muun vesien hyötykäytön vuoksi muutettu 13,5 kilometrin pituinen ...


Uuraisten Kyynämöisen seudun järvien vedenpinnan nostosuunnitelma on valmistunut 21.11.2008
Uuraisten ja Saarijärven Isojoen virtavesikunnostus on käynnistynyt Vääräkoskella. Tämä aikoinaan muun muassa uiton vuoksi perattu ja muun vesien hyötykäytön vuoksi muutettu 13,5 kilometrin pituinen ...


Uuraisten reitin koskiuomien kunnostussuunnittelu päätökseen 28.04.2006
Uuraisten ja Saarijärven Isojoen virtavesikunnostus on käynnistynyt Vääräkoskella. Tämä aikoinaan muun muassa uiton vuoksi perattu ja muun vesien hyötykäytön vuoksi muutettu 13,5 kilometrin pituinen ...


Erityisympäristötuet haettavana 04.04.2012
Kaikki maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset ovat haettavina vuonna 2012. Erityistukisopimuksia haetaan oman alueen ELY-keskuksesta kevään päätukihaun yhteydessä 30.4.2012 mennessä. Tukia vo...


TASO-hankkeesta tietoa ja ohjeistusta metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojeluun 03.06.2014
 Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen keskittyneen valtakunnallisen TASO-hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6.2014.   Automaattinen vedenlaadun seuranta lupaava menetelmä vesistökuormituksen se...


Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle - teemapäivä 03.05.2011
Oletko kiinnostunut tietämään yhdistysten ympäristötuen myöntö- ja maksuprosessista sekä käytännön kokemuksista? Tule Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämään tilaisuuteen...


Yleisötilaisuus Saarijärven säännöstelyn kehittämisestä 30.9.2009 24.09.2009
  Saarijärven säännöstelyn haitallisia vaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia ollaan selvittämässä Saarijärven kaupungin esityksestä. Selvityksiin liittyen Keski-Suomen ympä...


Petäjäveden kunnan uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa 06.05.2009
  Saarijärven säännöstelyn haitallisia vaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia ollaan selvittämässä Saarijärven kaupungin esityksestä. Selvityksiin liittyen Keski-Suomen ympä...


Neuvottelukunta edistämään Saarijärven reitin vesiensuojelua 16.11.2009
Saarijärven reitin vesien tila on herättänyt keskustelua sekä viranomaisten että huolestuneiden kansalaisten keskuudessa. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Saarijärven reitti on noussut es...


Saarijärven säännöstely on muuttumassa, myös lupaehtoja tarkistetaan 03.06.2014
 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Saarijärven sekä Pieni- ja Iso-Lumperoisen vedenpinnan säännöstelyn...


Keski-Suomen kalastusaluepäivä 01.12.2009
Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja aktiivista keskustelua viranomaisten, tutkijoiden ja kalavesien käyttäjien välillä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalatalousjärjestöje...


Keski-Suomen kalastusaluepäivän esitykset 11.12.2009
Keski-Suomen kalastusaluepäivää vietettiin torstaina 10.joulukuuta Saarijärvellä. Voit katsoa alustajien esitykset linkeistä. Kalastusaluepäivän avaus Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen, K...


Keski-Suomen kalastuskilpailut 2011 sivuilla 08.12.2010
Keski-Suomessa järjestetään runsaasti kalastuskilpailuja vuoden 2011 aikana. Pilkkikilpailut ovat pässeet hyvään vauhtiin hyvän jäätilanteen myötä. Sivultamme löytyy nyt vuoden 201...


Saarijärven säännöstelyn kehittämisselvitykset jatkuivat rantatutkimuksilla 19.11.2010
Keski-Suomen ELY-keskus on selvittämässä Saarijärven sekä sen yhteydessä olevien Iso- ja Pieni-Lumperoisen säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia yhdessä Saarijärven kaupungin, Saarijär...


Muuratjärven Killiäislahden kunnostus alkaa 14.02.2011
Korpilahden Saukkolan kylällä aloitetaan viikolla 7 (14.-20.2)vesistönkunnostustyöt. Umpeenkasvaneeseen lahteen ruopataan avovesialueita, jotka parantavat veden vaihtuvuutta, virkistyskäyttömahdollisuuksia ja lah...


Kalastusluvat ja kalastusrajoitusten tietämys kuntoon kesäksi 19.06.2017
Kalastajan on hyvä tietää alueensa kalastusrajoitukset. Järvi-Suomessa uhanalaiset lohikalat ovat rauhoitettuja. Kalastus kannattaa aina ja vesillä voi ottaa rennosti, kun kalastusluvat ovat kunnossa. Kalastajan tulee kuit...


Valtion kalastuksenhoitomaksusta kertyneitä varoja jaettiin 275 000 euroa Keski-Suomeen 19.04.2011
H ankkeilla parannetaan kalastusmahdollisuuksia, tehostetaan kalastuksenvalvontaa, tuetaan Keski-Suomen järvitaimen- ja rapukantoja ja aktivoidaan kansalaisia kalastamaan Keski-Suomen ELY-keskus on jakanut maakunnan kalataloudellisiin hank...


Istutusohjeita Keski-Suomen kalavesille -julkaisu on ilmestynyt 07.08.2008
H ankkeilla parannetaan kalastusmahdollisuuksia, tehostetaan kalastuksenvalvontaa, tuetaan Keski-Suomen järvitaimen- ja rapukantoja ja aktivoidaan kansalaisia kalastamaan Keski-Suomen ELY-keskus on jakanut maakunnan kalataloudellisiin hank...


Kalastuksenhoitomaksuvaroja jaettiin lähes 300 000 euroa Keski-Suomeen 06.05.2009
Keski-Suomen TE-keskus on jakanut kalataloudellisiin hankkeisiin ja kalastusalueille yhteensä 276 400 euroa kalastuksenhoitomaksuvaroja. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastuksenhoitomaksuista. Keski-Suomeen palautuneest...

Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma luonnosvaihessa

Alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49.

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kuntien alueella on edennyt luonnosvaiheeseen. Yleissuunnittelun maastotyöt on saatettu päätökseen ja alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49.

Suunnittelija Ilona Helle on tavattavissa
8.12. klo 10.00-15.00 Multian  kunnanvirastolla,
9.12.  klo 10.00-15.00 Petäjäveden kunnanvirastolla ja
10.12. klo 10.00-15.00 Keuruun kaupungin virastotalolla 
Hän  vastaa yleissuunnitelman kohteita koskeviin kysymyksiin.
Alustavia kohdekarttoja voi myös kommentoida Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ymparisto.fi/ksu/lumo-yleissuunnittelu.

Maastotöiden aikana suunnittelualueeksi tarkentuivat: Keuruulla Haapamäen ja Riihon kylän alueet sekä Ristanjoen ympäristö, Petäjävedellä Piesalankylä, Kukkaronkylä, Kuivasmäki ja Kummunkylä sekä Petäjäveden ja Multian rajalla Pengerjoen-Merouvenjoen ympäristön maatalousvaltaiset alueet. Lisäksi yleissuunnittelua suunnattiin Multialla Soutujoen ja Tarhapäänjärven alueelle ja Uuraisilla Kyynämöisen kylän, Tehlon ja Kelloperän alueelle. Lisäksi yleisön ilmoittamille kohteille tehtiin maastokäynnit. Suunnitelma valmistuu tammikuussa.

Tavoitteena edistää monimuotoisuuden kannalta merkittävien kohteiden hoitoa ja kosteikkojen perustamista

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnittelun tarkoituksena on ohjata ja tehostaa maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden hoitoa. Yleissuunnittelussa selvitetään alueella sijaitsevat luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet ja esitetään toimenpidesuosituksia niiden hoidolle ja kunnostukselle.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittävät kohteet ovat yleensä pellon ulkopuolisia alueita, esimerkiksi perinteisesti laidunnettuja tai niitettyjä niittyjä, metsälaitumia tai hakamaita, erilaisia reunavyöhykkeitä, pellolla sijaitsevia metsäsaarekkeita tai uhanalaisien lajien esiintymiä. Yleissuunnittelussa on kartoitettu myös kohteita, joihin olisi mahdollista perustaa luonnon monimuotoisuutta ja vesiensuojelua edistäviä kosteikkoja. Suunnitelmassa on arvioitu myös suojavyöhykkeiden tarpeellisuutta.

Yleissuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutus on aina vapaaehtoista. Pyrkimyksenä on kohdentaa maatalouden ympäristötuen erityistukia ja ei-tuotannollisten investointien tukia oikeisiin kohteisiin ja samalla innostaa viljelijöitä hakemaan kyseisiä tukia. Yleissuunnitelma toimii pohjana tarkemmille kohdekohtaisille hoitosuunnitelmille, ja esitetyt kohteet ovat rahoituspäätöksiä tehtäessä etusijalla.

Yleissuunnitelmat tuotetaan yhteistyössä maataloustuottajien ja muiden alueen maanomistajien, paikallisten ja ELY-keskuksen viranomaisten, MTK Keski-Suomen sekä ProAgria Keski-Suomen kanssa. Käytännön suunnittelutyöstä vastaa Keski-Suomen ELY-keskus. Hankkeen rahoittajana on maa- ja metsätalousministeriö. 

Linkki uutiseen:  Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kosteikkojen yleissuunnitelma luonnosvaihessa   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.11.2010