Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Keski-Suomi. Länsi-Suomi.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Keski-Suomen ELY-keskus järjestää kalastuksenvalvojien kokeita

Keski-Suomen ELY-keskus järjestää kalastuksenvalvojien kokeita Lähistön uutisia


Muikkukannat laskussa, saalista riittää silti useissa järvissä 28.06.2012
Suomen muikkukannat ovat pysyneet melko vahvoina koko 2000-luvun. Vuosiluokka 2011 oli kuitenkin selvästi keskimääräistä heikompi Itä-Suomessa ja alle keskitason myös Länsi-Suomessa ja Oulun korkeudella. Lapin ...


Vuokraveneen kuljettajia koulutetaan ja veneitä katsastetaan 06.05.2013
Vuodenvaihteessa alkanut pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää koulutusta Pohjoisessa Keski-Suomessa.  Vuokraveneenkuljettajakoulutus Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestä...


Myllyuoma poikaspuroksi Viitasaaren Kymönkoskella 07.11.2008
Vuodenvaihteessa alkanut pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää koulutusta Pohjoisessa Keski-Suomessa.  Vuokraveneenkuljettajakoulutus Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestä...


Kolkunjoen kunnostus tuo helpotusta Koliman virtavesiluonnolle 16.07.2010
Keski-Suomen ELY-keskuksessa on valmistunut Pihtiputaan ja Viitasaaren kuntien alueella virtaavan Kolkunjoen virtavesialueiden kunnostussuunnitelma. Se on ensimmäinen Kolimajärven sivuvesiä koskeva virtavesien kunnostushanke. Täm&...


Huopanankoskelle halutaan kalastuskeskus 01.02.2010
Viitasaari aikoo parantaa Huopanankosken kalastuskeskusta merkittävästi lähivuosina. Alkajaisiksi halutaan laajentaa nykyisen kalastuskeskuksen pinta-alaa tuplasti nykyistä suuremmaksi. Haaveissa on myös maineikkaan kosken hi...


Saanijärven vedenpintaa suunnitellaan nostettavaksi Saaninjokeen rakennettavan pohjapadon avulla 24.08.2009
Keski-Suomen ympäristökeskus on aloittanut Pihtiputaan kunnassa sijaitsevan Saanijärven vedenpinnan noston suunnittelun. Tänä syksynä tehdään maastomittauksia ja selvitetään sopiva paikka padolle. Ens...


Saanijärven alimpien vedenkorkeuksien nostohanke on etenemässä tauon jälkeen 30.01.2015
Pihtiputaan kalastuskunta on kokouksessaan päättänyt, että se voi toimia Saanijärven vedenpinnan nostamisen ja Saaninjoen pohjapadon rakentamisen luvan hakijana. Saaninjoen ylimmän kosken niskalle tehtävällä pohjapadolla järven pinta nousisi aiempaa ...


Saanijärven mataluus haittaa virkistyskäyttöä - 18.09.2008
Pihtiputaan kalastuskunta on kokouksessaan päättänyt, että se voi toimia Saanijärven vedenpinnan nostamisen ja Saaninjoen pohjapadon rakentamisen luvan hakijana. Saaninjoen ylimmän kosken niskalle tehtävällä pohjapadolla järven pinta nousisi aiempaa ...


Pilkka- ja Hepolahden sekä Hilmonsalmen kunnostussuunnitelmat valmistuneet 10.11.2011
Kivijärven Pilkka- ja Hepolahden (Kivijärvi) sekä Vuosjärven Hilmonsalmen (Kannonkoski) kunnostussuunnitelmat ovat valmistuneet. Molempien kohteiden vesistön käyttöä haittaa merkittävästi runsas vesi...


Pihtiputaalla suunnitellaan maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta 27.06.2011
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (LUMO) yleissuunnittelu alkaa Elämäjärven, Saanijärven ja Liitonjoen alueella Pihtiputaalla. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti vesiensuojelun kannalta tärkeät suojavyö...


Leukunjoen virtavesikunnostus Kivijärvellä valmistui 20.12.2017
 Joella tehtiin kuluvan vuoden aikana yli viisi kuukautta konetöitä. Virtakutuisten arvokalojen elinolosuhteita saatiin merkittävästi parannettua. Iso merkitys kunnostuksen onnistumisella oli maanomistajilla, sillä konee...


Leukunjoen kunnostussuunnitelma esittelyyn 22.04.2014
 Kivijärven osakaskunta teki keväällä 2005 aloitteen Leukunjoen kunnostamisesta ja Leukunlahden tilan parantamisesta. Keväällä 2007 Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus sopivat suunn...


Muikkukannat edelleen melko vahvoja 02.06.2009
Suomen muikkukannat ovat olleet melko vahvoja ja vakaita viime vuosina. Syksyn 2008 kutukannat olivat keskiarvoa heikompia, mutta niitä kompensoi samana vuonna syntynyt vähintään keskimääräinen vuosiluokka. ...


Pihtiputaan kosteikkojen ja suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma on valmistunut 22.12.2011
Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden, suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen yleissuunnittelu on valmistunut Elämäjärven, Peningin, Rönnyn ja Liitonjoen alueella Pihtiputaalla. Suunnitelma ohjaa ja tehostaa maatalousympä...


Siikoja Metsähallituksen vesiin Länsi- ja Itä-Suomessa 03.11.2010
Metsähallituksen luontopalvelut on istuttanut luonnonravintolammikossa kasvatettuja, kesänvanhoja, 10–12 senttimetriä pitkiä siianpoikasia Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Saaristomerellä sijaitsev...


Kala-asiantuntija: Suomen järvet vahvasti alipyydettyjä 31.08.2011
Suomen vesistä ei ole kala loppumassa. Itse asiassa monet järvet ovat alipyydettyjä, toteaa Kalatietokeskuksen toimitusjohtaja Hannu Mölsä. Mölsän mukaan monet kalalajit kärsivät jo liian tiheistä kan...


Kalastuksenvalvojakoulutus ja tentti Karstulassa 15.3.2014 09.03.2014
Pohjoisen Keski-Suomen vesistömatkailuhanke järjestää uuden kalastuslain mukaisen kalastuksenvalvojan koulutuksen ja tutkinnon. Koulutus sopii osakakaskuntien ja kalastuskohteiden kalastusvalvonnasta kiinnostuneille henkilöil...


Maatalouden erityisympäristötukien haku lähestyy - Erityistukia vesiensuojeluun saatavissa 02.03.2010
Lähes kaikki lounaissuomalaiset viljelijät ovat sitoutuneet maatalouden ympäristötuen ehtoihin. Ympäristötuki sisältää perus- ja lisätoimenpiteiden lisäksi 5- ja 10-vuotisia erityistukisopimu...


Keski-Suomen kalastusaluepäivä 01.12.2009
Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja aktiivista keskustelua viranomaisten, tutkijoiden ja kalavesien käyttäjien välillä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalatalousjärjestöje...


Lisääntyvät tulvat saattavat aiheuttaa odotettua suurempia kustannuksia 18.11.2008
Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja aktiivista keskustelua viranomaisten, tutkijoiden ja kalavesien käyttäjien välillä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalatalousjärjestöje...

Keski-Suomen ELY-keskus järjestää kalastuksenvalvojien kokeita

Huhtikuun alussa voimaan tulleen kalastuslain muutoksen myötä kalastuksenvalvojilta vaaditaan erityisen kokeen suorittamista. Keski-Suomen ELY-keskus järjestää kalastuksenvalvojien kokeet  torstaina 24.5.2012 Laukaassa Varjolan tilalla (Vilppulantie 51, 41370 KUUSA)  ja lauantaina 26.5.2012 Viitasaarella Wiikin kartanossa (Kokkolantie 16, 44500 VIITASAARI). Koetta edeltää Keski-Suomen kalatalouskeskus ry:n järjestämä koulutus. Koulutus alkaa molempina päivinä klo. 9.00 ja kalastuksenvalvojien koe järjestetään klo. 15.00 alkaen. Kokeeseen ilmoittaudutaan paikan päällä ja kokeeseen osallistuvan on ennen kokeen suorittamista todistettava henkilöllisyytensä.

Uuteen järjestelmään siirrytään vähitellen tulevan kesän aikana. Kalastuksenvalvojien kokeita järjestetään eri puolilla maata. Vanhojen valantehneiden kalastuksenvalvojien oikeudet ovat voimassa syyskuun 2012 loppuun kestävän siirtymäkauden ajan. Kalastuksenvalvoja tarvitsee aina ennen valvontatoimiin ryhtymistä valtuutuksen esim. osakaskunnalta, kalastusalueelta tai vesialueen omistajalta.

Kalastuksenvalvojan kokeeseen voi osallistua ilman koulutusta, mutta varmimmin kokeesta selviää päivittämällä tietonsa koulutuksessa, jota tarjoavat mm. alan järjestöt. Kalastusta koskevien säädösten lisäksi koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kalastuksenvalvojan oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Kirjallisessa kokeessa varmistetaan, että kalastuksenvalvojilla on riittävä kalastuslainsäädännön ja hyvän hallinnon perusteiden tuntemus sekä muut tehtävän hoidon edellyttämät tiedot ja taidot.

Oikeustoimikelpoinen henkilö, joka on hyväksyttävästi suorittanut kokeen, ja joka tunnetaan rehelliseksi ja luotettavaksi sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään soveltuvaksi, voi hakea ELY-keskukselta hyväksyntää kalastuksenvalvojaksi. ELY-keskus antaa kalastuksenvalvojaksi hyväksytylle valvojakortin ja -tunnuksen.

Uudistuksen tarkoituksena on parantaa valvojien pätevyyttä ja selkeyttää heidän asemaansa julkisen hallintotehtävän hoitajana. Aiemmin kalastuksenvalvojille ei ole säädetty pätevyysvaatimuksia, vaan he ovat vannoneet valan tai antaneet vastaavan vakuutuksen yleisessä alioikeudessa. Lainsäädäntöä uudistettaessa on katsottu, että tämä ei ole antanut kalastuksenvalvojille riittävää ammattitaitoa ja kykyä selviytyä tehtävistään asianmukaisesti.

Linkki uutiseen:  Keski-Suomen ELY-keskus järjestää kalastuksenvalvojien kokeita   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 15.05.2012