Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Saarijärvi ja Uurainen. Keski-Suomi.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Isojoen virtavesikunnostus käynnissä Uuraisilla

Isojoen virtavesikunnostus käynnissä Uuraisilla Lähistön uutisia


Kosteikkojen yleissuunnitelmat Keuruulle, Multialle, Petäjävedelle ja Uuraisille ovat valmistuneet 28.03.2011
Kosteikkojen perustamisella voidaan parantaa vesistöjen tilaa ja lisätä monimuotoisuutta Kesällä ja syksyllä 2010 Keuruulla, Petäjävedellä, Multialla ja Uuraisilla tehtyjen maastotöiden perusteell...


Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kosteikkojen yleissuunnitelma luonnosvaihessa 30.11.2010
Alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kunt...


Uuraisten Kyynämöisen seudun järvien vedenpinnan nostosuunnitelma on valmistunut 21.11.2008
Alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kunt...


Uuraisten reitin koskiuomien kunnostussuunnittelu päätökseen 28.04.2006
Alustava suunnitelma kohdekarttoineen on nähtävillä kunnissa viikolla 49. Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden (lumo-) ja kosteikkojen yleissuunnitelman laatiminen Keuruun, Petäjäveden, Multian ja Uuraisten kunt...


TASO-hankkeesta tietoa ja ohjeistusta metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojeluun 03.06.2014
 Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun tehostamiseen keskittyneen valtakunnallisen TASO-hankkeen loppuraportti julkaistiin 3.6.2014.   Automaattinen vedenlaadun seuranta lupaava menetelmä vesistökuormituksen se...


Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle - teemapäivä 03.05.2011
Oletko kiinnostunut tietämään yhdistysten ympäristötuen myöntö- ja maksuprosessista sekä käytännön kokemuksista? Tule Keski-Suomen ELY-keskuksen järjestämään tilaisuuteen...


Yleisötilaisuus Saarijärven säännöstelyn kehittämisestä 30.9.2009 24.09.2009
  Saarijärven säännöstelyn haitallisia vaikutuksia ja niiden vähentämismahdollisuuksia ollaan selvittämässä Saarijärven kaupungin esityksestä. Selvityksiin liittyen Keski-Suomen ympä...


Neuvottelukunta edistämään Saarijärven reitin vesiensuojelua 16.11.2009
Saarijärven reitin vesien tila on herättänyt keskustelua sekä viranomaisten että huolestuneiden kansalaisten keskuudessa. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa Saarijärven reitti on noussut es...


Saarijärven säännöstely on muuttumassa, myös lupaehtoja tarkistetaan 03.06.2014
 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on jättänyt Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle hakemuksen Saarijärven sekä Pieni- ja Iso-Lumperoisen vedenpinnan säännöstelyn...


Keski-Suomen kalastusaluepäivä 01.12.2009
Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa ja aktiivista keskustelua viranomaisten, tutkijoiden ja kalavesien käyttäjien välillä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kalastusalueiden, osakaskuntien ja kalatalousjärjestöje...


Keski-Suomen kalastusaluepäivän esitykset 11.12.2009
Keski-Suomen kalastusaluepäivää vietettiin torstaina 10.joulukuuta Saarijärvellä. Voit katsoa alustajien esitykset linkeistä. Kalastusaluepäivän avaus Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen, K...


Saarijärven säännöstelyn kehittämisselvitykset jatkuivat rantatutkimuksilla 19.11.2010
Keski-Suomen ELY-keskus on selvittämässä Saarijärven sekä sen yhteydessä olevien Iso- ja Pieni-Lumperoisen säännöstelyn kehittämismahdollisuuksia yhdessä Saarijärven kaupungin, Saarijär...


Erityisympäristötuet haettavana 04.04.2012
Kaikki maatalouden ympäristötuen erityistukisopimukset ovat haettavina vuonna 2012. Erityistukisopimuksia haetaan oman alueen ELY-keskuksesta kevään päätukihaun yhteydessä 30.4.2012 mennessä. Tukia vo...


Keski-Suomen kalastuskilpailut 2011 sivuilla 08.12.2010
Keski-Suomessa järjestetään runsaasti kalastuskilpailuja vuoden 2011 aikana. Pilkkikilpailut ovat pässeet hyvään vauhtiin hyvän jäätilanteen myötä. Sivultamme löytyy nyt vuoden 201...


Siikoja Metsähallituksen vesiin Länsi- ja Itä-Suomessa 03.11.2010
Metsähallituksen luontopalvelut on istuttanut luonnonravintolammikossa kasvatettuja, kesänvanhoja, 10–12 senttimetriä pitkiä siianpoikasia Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Saaristomerellä sijaitsev...


Petäjäveden kunnan uudelle jätevedenpuhdistamolle ympäristölupa 06.05.2009
Metsähallituksen luontopalvelut on istuttanut luonnonravintolammikossa kasvatettuja, kesänvanhoja, 10–12 senttimetriä pitkiä siianpoikasia Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Keski-Suomessa ja Saaristomerellä sijaitsev...


Valtion kalastuksenhoitomaksusta kertyneitä varoja jaettiin 310 000 euroa Keski-Suomeen 21.04.2010
  H ankkeilla parannetaan kalastusmahdollisuuksia, tuetaan Keski-Suomen järvitaimenta ja aktivoidaan kansalaisia kalastamaan Keski-Suomen ELY-keskus on jakanut maakunnan kalataloudellisiin hankkeisiin ja kalastusalueille yhteensä...


Keski-Suomen kalastusaluepäivä 2013 pidettiin 13.12.2013 16.12.2013
Keski-Suomen kalastusaluepäivä 2013 järjestettiin perjantaina 13.12.2013. Kalastusaluepäivä on Keski-Suomen kalatalousviranomaisen pääsääntöisesti vuosittain järjestämä tilaisuus,...


Valtion kalastuksenhoitomaksusta kertyneitä varoja jaettiin 275 000 euroa Keski-Suomeen 19.04.2011
H ankkeilla parannetaan kalastusmahdollisuuksia, tehostetaan kalastuksenvalvontaa, tuetaan Keski-Suomen järvitaimen- ja rapukantoja ja aktivoidaan kansalaisia kalastamaan Keski-Suomen ELY-keskus on jakanut maakunnan kalataloudellisiin hank...


Keski-suomen kalastusaluepäivät 13.12.2011 07.12.2011
  Tiistai 13.12.2011, klo 12:00 – 16.00 Y-keskus kutsuu KALASTUSALUEPÄIVÄN OHJELMA Klo 12.00 Tilaisuuden avaus Kalatalouspäällikkö Matti Sipponen, Keski-Suomen ELY-keskus ...

Isojoen virtavesikunnostus käynnissä Uuraisilla

Uuraisten ja Saarijärven Isojoen virtavesikunnostus on käynnistynyt Vääräkoskella. Tämä aikoinaan muun muassa uiton vuoksi perattu ja muun vesien hyötykäytön vuoksi muutettu 13,5 kilometrin pituinen joki sijaitsee Sääkspään ja Lanneveden eteläpään välillä.

Kunnostuksen aikatauluun vaikuttaa talven eteneminen. Töitä jatketaan niin kauan kunnes rantojen ja vesialueiden liiallinen jäätyminen estävät konetyöskentelyn. Parhaillaan veden korkeus on kunnostukselle suotuisa. Työssä edetään ensi viikolla myötävirtaan Vääräkoskelta Vänskänkoskelle ja sieltä edelleen Kylmäkoskelle, Härkäkoskelle, Polttokoskelle, Myllykoskelle, Piikakoskelle ja Outiskoskelle. Pakollisen talviseisokin jälkeen kunnostukset jatkuvat kevättulvien jälkeen.
 
Lannevedestä Yläkosken, Välinivan ja Lannekosken kautta Summasjärveen laskevan 2,2 kilometrin pituisen Lannejoen virtapaikat kunnostetaan Isojoen jälkeen. Töiden on tarkoitus valmistua vuoden 2011 aikana. Vedenkorkeudet voivat kuitenkin muuttaa lopullista valmistumisaikaa. 
 
Isojoen ja Lannejoen virtavesialueiden kunnostus toteutetaan Keski-Suomen ELY-keskuksen johtamana. Hankkeen kustannusarvio on noin 155 000 euroa, josta Uuraisten kunnan osuus on 12 000 euroa, Saarijärven kaupungin osuus 10 000 euroa ja Keski-Suomen ELY-keskuksen osuus 133 000 euroa.
 
Virtavesiä palautetaan lähemmäksi luonnontilaa
 
Kunnostuksella parannetaan uoman vesityksiä ja pyritään turvaaman riittävät vesiolosuhteet koko vuodeksi. Työhön sisältyy muun muassa kivien palauttamista ja levittämistä takaisin uomaan, taimenen ja harjuksen lisääntymis- ja poikasalueiden luomista, piensyvänteiden ja kuoppien kaivamista sekä pohjaliejun ja vesieliöiden vaellusesteiden poistamista. Toimenpiteillä Isojokea ja Lannejokea palautetaan lähemmäksi luonnontilaa, mutta alkuperäistä tilaa ei voida saavuttaa. Siihen ovat syynä jokiuomaan kohdistuneet rankat muutostyöt ja virtavesialueiden nykyinen muu käyttö.
Kunnostuksen tavoitteena on edistää virtavesieliöstön, etenkin virtavesikalaston ja ravun tuotantoedellytyksiä sekä vaellusmahdollisuuksia. Lisäksi edistetään maisemallisia ja luonnonsuojelullisia arvoja. Toimenpiteet voivat vaikuttaa myönteisesti myös matkailuelinkeinoon sekä järvialtaiden virkistys- ja kalatalouskäyttöön.
 
Aloitteesta toteutukseen meni yli 10 vuotta
 
Vuonna 1982 Keski-Suomen virtaavien vesien perusselvityksen ja kunnostusohjelman mukaan Isojoki ja Lannejoki kuuluivat eriasteista kunnostusta tarvitsevan runsaan 160 virtavesikohteen joukkoon. Pääreittien suurten koskien jälkeen kunnostukset ovat tällä hetkellä suuntautuneet niitä täydentäviin ja merkittäviin sivuvesistöihin.
Isojoen ja Lannejoen kunnostamista esittivät ensimmäisen kerran Saarijärven kaupunki ja Lanneveden osakaskunta 1990-luvun lopulla. Monien vaiheiden jälkeen kunnostussuunnitelma esitettiin julkisesti Lannevedellä 3.5.2006. Itä-Suomen ympäristölupavirasto myönsi hankkeelle toteutusluvan vuonna 2007. Se sai seuraavana vuonna lainvoiman Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen myötä. Kunnostushankkeen rahoitus varmistui kokonaisuudessaan lokakuun lopulla 2010, minkä jälkeen työt käynnistyivät melkoisen rivakasti. 

Linkki uutiseen:  Isojoen virtavesikunnostus käynnissä Uuraisilla   Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 26.11.2010