Uutisen kohdekunnat ja -vesistöt

Vihti. Uusimaa.

Sijaintikartta Peruskartta

Ajankohtaista Hiidenveden valuma-alueen parhaat paikat kosteikoille on selvitetty

Hiidenveden valuma-alueen parhaat paikat kosteikoille on selvitetty Lähistön uutisia


Hiidenveden tulvavahinkoarvio valmistunut 30.07.2008


Kesän 2009 syvyyskartoitukset Uudenmaan järvillä käynnistyivät 27.05.2009


Järvien syvyyskartoitukset Uudellamaalla jatkuvat 19.10.2011
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee jälleen syvyyskartoituksia Uudenmaan järvillä. Kartoitukset toteutetaan neljällä järvellä lokakuun viimeisellä viikolla yhteistyössä...


Uhanalaisen meritaimenen elpymistä havaittu muutamissa joissa 10.12.2014
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen syksyn 2014 sähkökalastuksissa tavattiin Pohjanlahden meritaimenjoissa luonnossa syntyneitä poikasia jonkin verran aiempaa enemmän. Myös Suomenlahden joissa poikasmäärissä oli kasvua. Useista etelärannikon jo...


Espoonjoen kunnostuksella Kauklahdessa elvytettiin uhanalaisia vaelluskaloja 06.02.2015
Toissa talvena tehdyn Kauklahden koskialueen kunnostamisen jälkeen aiemmin kosken kalastosta puuttunut äärimmäisen uhanalainen meritaimen on palannut alueelle ja onnistunut lisääntymään. Myös erittäin uhanalainen vaellussiika on lisääntynyt onnistune...


Espoonjokea kunnostetaan Lasilaaksossa 14.12.2012
Espoonjoen kunnostus Lasilaaksossa alkaa viikolla 51 ja työn arvioidaan kestävän kaksi viikkoa. Kunnostettavan alueen pituus on noin 250 metriä. Uomaa kunnostetaan Kauklahdenväylän molemmin puolin. Työn aikana osa k...


Espoon järvikunnostusohjelma on alkanut 21.05.2008
Espoonjoen kunnostus Lasilaaksossa alkaa viikolla 51 ja työn arvioidaan kestävän kaksi viikkoa. Kunnostettavan alueen pituus on noin 250 metriä. Uomaa kunnostetaan Kauklahdenväylän molemmin puolin. Työn aikana osa k...


Espoon Bodominjärven kunnostussuunnitelma on valmistunut 23.02.2011
Espoon kaupunki ja Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus ovat laatineet yhteistyössä Bodominjärvelle kunnostussuunnitelman. Tarkoituksena on selvittää järvelle parhaiten sopivat kunnostusmenetelm&au...


Meritaimenen luonnonkannat edelleen vaarassa – vain Ingarskilanjoessa toipumisen merkkejä 26.11.2009
Viime vuonna jokien suuret virtaamat helpottivat meritaimenen emokalojen nousua. Luonnonkudusta syntyneitä poikasia saatiin tänä syksynä sähkökalastuksissa useista rannikkojoista enemmän kuin edellisinä vuosina...


Meritaimenkantojen tila edelleen huolestuttava 09.11.2006
Viime vuonna jokien suuret virtaamat helpottivat meritaimenen emokalojen nousua. Luonnonkudusta syntyneitä poikasia saatiin tänä syksynä sähkökalastuksissa useista rannikkojoista enemmän kuin edellisinä vuosina...


RKTLn kalaistutukset alkavat rannikkojokiin ja Vuoksen vesistöalueelle 26.04.2011
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa keväällä 2011 noin 189 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 598 000 vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on sekä säilyttä&aum...


Mätirasioista kuoriutuu toukokuussa jokiin tuhansia taimenia 18.03.2012
Virtavesien hoitoyhdistys istuttaa parhaillaan taimenen mätiä pienjokiin läntisellä-Uudellamaalla. Tällä viikolla istutuksia on tehty ainakin Helsingissä, Kirkkonummella, Lohjalla ja Raaseporissa. Suomen...


Järvien syvyyskartoitukset ovat jälleen käynnissä Uudellamaalla 14.05.2012
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut jälleen järvien syvyyskartoitukset  yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Kartoitukset tehdään veneestä käsin k...


Espoon Suvisaariston tila on ympäröivää merialuetta heikompi 07.01.2010
Espoon Suvisaaristo on huonommassa tilassa kuin sitä ympäröivä merialue. Rehevyys näkyy veden korkeina ravinnepitoisuuksina ja sameutena, suurina levämäärinä, tiheinä vesikasviesiintyminä sek&aum...


Suvisaariston asukkaita toivotaan mukaan merialueen tutkimukseen 23.06.2009
Espoon Suvisaaristo on huonommassa tilassa kuin sitä ympäröivä merialue. Rehevyys näkyy veden korkeina ravinnepitoisuuksina ja sameutena, suurina levämäärinä, tiheinä vesikasviesiintyminä sek&aum...


Verkkoapaja 1 / 2011 ilmestynyt 31.01.2011
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tuoreessa verkkolehdessä löytyy juttuja mm. seuraavista aiheista Kuhakantojen perinnölliset erot otettava huomioon istutuksissa Kaikkien jäljellä olevien sekoittamattomien ...


Kyynäröisen järveä kunnostetaan tulevana talvena 17.12.2010
Lopen ja Hämeenlinnan rajalla sijaitsevaa Kyynäröistä kunnostetaan ruoppaamalla alkuvuonna 2011.   Työt perustuvat luontoselvityksiin ja niiden pohjalta laadittuun kunnostussuunnitelmaan. Ruopattavien kohteiden ja a...


Asetus Luonnonvarakeskuksesta hyväksyttiin 04.09.2014
  Valtioneuvosto päätti tänään Luonnonvarakeskusta (Luke) koskevasta asetuksesta. Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittavasta Lukesta tulee Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos. Luken toiminnassa yhdistyvät Maa- ja...


Vesienhoitotoimilla Suomen vesien tila hyväksi -7 vesienhoito-ohjelmaa hyväksyttiin 10.12.2009
Valtioneuvosto hyväksyi seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa Valtioneuvosto on hyväksynyt Manner-Suomen seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa vuosille 2010–2015. Suunnitelmilla tähdätää...


Työ vesien hyvän tilan saavuttamiseksi etenee 18.02.2011
Pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen saatiin uusi työkalu, kun valtioneuvosto hyväksyi 17.2.2011 valtakunnallisen vesienhoidon toteutusohjelman vuosille 2010–2015. Ohjelma tarkentaa valtakunnallisella tasolla edistett&...

Hiidenveden valuma-alueen parhaat paikat kosteikoille on selvitetty

Kosteikkojen ja luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitelma Vihdin Vanjokilaaksossa ja Sulkavanojan alueella on valmistunut. Suunnitelman tavoitteena on osoittaa alueen viljelijöille sopivia kosteikon perustamiskohteita ja luonnon monimuotoisuutta edistäviä paikkoja. Kohteita perustamalla voidaan vähentää Hiidenveden valuma-alueella vesistöihin virtaavia ravinteita ja kiintoainesta sekä lisätä alueen luonnon monimuotoisuutta.

Hiidenvesi on Uudenmaan toiseksi suurin järvi ja keskeinen virkistysalue aivan pääkaupunkiseudun tuntumassa. Järven vedenlaatu on välttävä, eikä tila parane itsekseen ilman valuma-alueen hoitoa ja kunnostusta.

"Haluamme suunnitelman avulla kannustaa viljelijöitä hakemaan ympäristötukea tai Hiidenvesi
-hankkeen rahoitusta kosteikkojen ja monimuotoisuuskohteiden perustamiseen. Suunnitelma on työkalu, joka auttaa yksityiskohtaista suunnittelua kun tukia haetaan. Toimenpiteiden toteuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista, eikä suunnitelma velvoita maanomistajia mihinkään," kertoo ylitarkastaja Irmeli Ahtela Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Yleissuunnitelma kattaa aiempien suunnitelmien kanssa pääosan koko laajasta Hiidenveden valuma-alueesta. Tällä hetkellä on vielä käynnissä Hiidenveden lähivaluma-alueiden kosteikkoselvitys.

Nyt valmistuneessa suunnitelmassa on 76 merkittävintä kosteikkokohdetta ja 70 luonnon monimuotoisuus -kohdetta.  Raportissa on jokaisen kohteen osalta lyhyt kuvaus ja hoitosuosituksia esimerkiksi kasviston raivauksesta tai niitosta. Koko Hiidenveden valuma-alueelle olisi mahdollista toteuttaa satoja kosteikkoja.

Kosteikot perustetaan paikkoihin, joihin ne luontaisestikin sopivat. Tyypillisesti ne ovat ojanotkelmia, joissa kosteikon voi tehdä patoamalla. Usein vaaditaan kaksi tai useampikin peräkkäinen pato tai kynnys maapohjan jyrkkyyden takia. Luonnon monimuotoisuus -kohteet ovat taas yleensä erilaisia puronvarsia, peltojen reunusmetsiä tai peltojen keskellä sijaitsevia metsäsaarekkeita. Näissä on lajirikas puusto ja pensasto, jotka tarjoavat suojaa ja pesäpaikkoja monipuoliselle eläimistölle. Usein kohteilla on myös aurinkoisia pientareita, joissa viihtyy monilajinen niittykasvillisuus.

Yleissuunnitelma perustuu maastokartoituksiin, jotka on toteuttanut Silvestris luontoselvitys Oy. Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut suunnittelun ja Uudenmaan ELY-keskus on ollut työn tilaaja. Suunnittelun aikana järjestettiin kaksi tilaisuutta paikallisille asukkaille ja viljelijöille. Vastaava selvitys on Uudellamaalla tehty aiemmin Sipoonjoen valuma-alueelle.

Yleissuunnitelma (pdf, 1 Mt)

Linkki uutiseen:  Hiidenveden valuma-alueen parhaat paikat kosteikoille on selvitetty   Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 10.09.2010