Ajankohtaista kalastus ja vesiympäristö Suomi

Kissakosken luonnonmukainen kalatie toimii erinomaisesti
 Hirvensalmen Kissakosken kalatie on osoittautunut toimivaksi kalaseurannan perusteella. Seurantajakson, 2.5. – 1.11. 2017, aikana voimalaitoksen ohitti kalatien kautta yli 17 000 kalaa ja 10 eri kalalajia. Alhaalta ylöspäin vael...

 1/5/2018
Kohdealueet:  Hirvensalmi. Etelä-Savo  kalastusmatkailu.  

Leukunjoen virtavesikunnostus Kivijärvellä valmistui
 Joella tehtiin kuluvan vuoden aikana yli viisi kuukautta konetöitä. Virtakutuisten arvokalojen elinolosuhteita saatiin merkittävästi parannettua. Iso merkitys kunnostuksen onnistumisella oli maanomistajilla, sillä konee...

 12/20/2017
Kohdealueet:  Kivijärvi. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.  

Kuotes- ja Putulanjärvien säännöstely muuttuu ja järvien rantoja kunnostetaan
 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on saanut Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta luvan muuttaa Kuotes- ja Putulanjärvien säännöstelyä niin, että järviä voidaan myös vähälum...

 12/20/2017
Kohdealueet:  Alavus. Etelä-Pohjanmaa  kalastusmatkailu.  

Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen ovat haettavana ELY-keskuksista 31.1.2018 saakka
 Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen ovat haettavana ELY-keskuksista 31.1.2018 saakka ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sek&a...

 12/15/2017
Kohdealueet:   

Kalatalousalueiden määrä vähenee sadalla
 ELY-keskukset ovat vahvistaneet kalatalousalueiden uudet rajat. Kalavarojen kestävän käytön ohjaamiseksi perustetaan yhteensä 118 kalatalousaluetta.   Uudet kalatalousalueet on muodostettu entisten kalastusal...

Kangos-, Särki-, Jeris- ja Pakajoen kalataloudellinen kunnostussuunnittelu on käynnistynyt
 Kunnostuskohteet sijaitsevat Muonion kunnassa ja suunnitelman mukaisten toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä Kangos-, Särki-, Paka- ja Jerisjoen kunnostettavien tiettyjen virta-alueiden taimenen lisääntymis- ja poikas...

 12/5/2017
Kohdealueet:  Muonio. Lappi  kalastusmatkailu.  

Lohen poikastuotanto historiallisen runsasta Tornion- ja Simojoessa
 Tornionjoella kuoriutui keväällä 2017 lohenpoikasia kolmanneksi eniten ja Simojoella eniten koko seurantahistoriassa. Viime vuosina havaitut lohikuolemat eivät siis ole heikentäneet luonnonlohikantojamme. Huolenaihetta ...

 11/16/2017
Kohdealueet:  Lappi. Lappi  kalastusmatkailu.   Simojoki Tornion- ja Muonionjoki

Vapaa-ajankalastajien määrä väheni – saalis kasvoi hieman
 Suomessa oli vapaa-ajankalastajia vuonna 2016 puolitoista miljoonaa, kun heitä kaksi vuotta aikaisemmin oli noin sata tuhatta enemmän. Suomalaisista yli neljännes harrasti kalastusta. Miehistä kalasti useampi kuin joka kolma...

 11/9/2017
Kohdealueet:   

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt jatkuvat Puruveden vesistöalueella
 EU-rahoitteisen FRESAHBIT Life Puruvesi -hankkeen vuoden 2017 jälkipuoliskon merkittävimpiin hoito- ja kunnostustoimiin kuuluvat Kerimäellä Jouhenjoen kosteikon sekä Kiteellä Hummonselän pohjoispuolella kolmen...

 11/7/2017
Kohdealueet:  Kerimäki, Kitee ja Savonlinna. Etelä-Savo  kalastusmatkailu.  

Kalatalousviranomainen hakee muutosta Iijoen vesivoimalaitosten kalatalousvelvoitteisiin
 Kalatalousviranomaisena Pohjois-Suomessa toimiva Lapin ELY-keskus on jättänyt 27.10.2017 Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon hakemuksen Iijoen Raasakan, Maalismaan, Kierikin, Pahkakosken ja Haapakosken voimalaitosten kalatalousvelvoi...

 10/27/2017
Kohdealueet:  Ii. Pohjois-Pohjanmaa  kalastusmatkailu.  

Pielisjoen järvilohen emokalapyynnissä ennätystulos
 Luonnonvarakeskuksen (Luke) järjestämässä vuotuisessa kutulohien pyynnissä on saatu ennätyksellinen määrä järvilohia. Järvialueilla kasvaneita kutukaloja pyydettiin lähes 250, kun koko...

 10/26/2017
Kohdealueet:  Pohjois-Karjala, Joensuu ja Kontiolahti. Pohjois-Karjala  kalastusmatkailu.   Pielisjoen viehelupa

Kruunupyynjoen alaosan kalataloudellinen kunnostus on valmistunut
 Kruunupyynjoella on valmistunut viiden kosken kalataloudellinen kunnostus. Kunnostuskohteet olivat Kruunupyyn osakaskunnan alueella sijaitsevat Stora Hakosk, Lilla Hakosk, Petakosk, Krokfors ja Långfors. Jokiuoman kiveystä muotoilema...

 10/10/2017
Kohdealueet:  Kruunupyy. Pohjanmaa  kalastusmatkailu.  

Laakajoen kunnostushanke käynnistyy Sonkajärvellä
 Laakajoen kunnostushanke käynnistyy Sonkajärvellä (Pohjois-Savo) Kunnostuksen tavoitteena on parantaa taimenen elinympäristöä.   Sonkajärvellä sijaitsevassa Laakajoessa aloitetaan kalataloud...

 9/5/2017
Kohdealueet:  Sonkajärvi. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.  

Kokemäenjoen alueella vielä alkuperäisiä taimenkantoja
 Selvitys Kokemäenjoen vesistöalueen taimenkantojen tilasta on valmistunut. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys teki selvityksen, joka vastaa taimenkantojen tilaa koskeviin avoimiin kysymyksiin. Selvitys perustui kala...

 9/4/2017
Kohdealueet:  Kanta-Häme, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Virrat. Pirkanmaa  kalastusmatkailu.   Pihlaiskosket

Lapin ELY-keskus on mukana kansainvälisessä jokien kunnostushankkeessa
Lapin ELY-keskus on mukana kansainvälisessä jokien kunnostushankkeessa (Lappi) Lapin ELY-keskus on mukana kansainvälisessä hankkeessa Ecological Restoration of Arctic Rivers (ReArc). Neljän maan hankkeen tavoitteena on kar...

 8/30/2017
Kohdealueet:  Lappi ja Inari. Lappi  kalastusmatkailu.  

Ylä-Savoon lennätetään ankeriaita Englannista
 Kalatalouden Keskusliitto tuo Englannista pyydettyjä ankeriaita Suomeen. Tänä vuonna Suomen vesiin istutetaan 120 500 ankeriaanpoikasta. Istutuksilla tuetaan Suomen ankeriaskantaa. Pohjois-Savoon tuodaan tällä viikol...

 8/14/2017
Kohdealueet:  Pohjois-Savo ja Siilinjärvi. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Juurusveden kalastusaluelupa

Kalataloudellisia kunnostuksia tehdään Pellossa ja Rovaniemellä
 Lapin ELY-keskus kunnostaa taimenelle sekä harjukselle soveltuvia kutualueita elokuun aikana Pellossa Miekojärveen laskevilla Aalisjoella ja Konttajoella sekä Rovaniemellä Raudanjoen Mustakoskella. Lisäksi Ylisellä...

 7/26/2017
Kohdealueet:  Pello ja Rovaniemi. Lappi  kalastusmatkailu.  

Tehopyynnissä saaliiksi 45 tonnia vähempiarvoista kalaa Mikkelin lähivesillä
 Mikkelin alapuolisella Saimaalla pyydettiin viime kevään poistokalastuksessa yhteensä yli 45 000 kiloa särkikalaa. Särkikalojen osuus kokonaissaaliista oli 92 %, joka on merkki rehevöityneestä vesialueesta. Ke...

 7/7/2017
Kohdealueet:  Etelä-Savo ja Mikkeli. Etelä-Savo  kalastusmatkailu.  

Länsi-Suomen ja Lapin muikkujärviltä odotettavissa hyviä saaliita – muualla paikoin heikompaa
 Luonnonvarakeskuksen (Luke) muikkuseurannan mukaan keväällä 2016 kuoriutuneista muikunpoikasista selviytyi pyyntikokoisiksi keskimääräistä enemmän Länsi-Suomessa ja Lapissa, mutta Itä-Suomessa j...

 7/6/2017
Kohdealueet:   

Irninjoen koskia kunnostetqaan ja säännöstelyä kehitetään
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Taivalkosken kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, Taivalkosken kunta ja PVO-Vesivoima Oy ovat solmineet sopimuksen Taivalkosken kunnan alueella virtaavan Irninjoen säännöstelyn kehittämise...

 7/4/2017
Kohdealueet:  Taivalkoski. Pohjois-Pohjanmaa  kalastusmatkailu.  

Luonnonvarakeskus kartoittaa kuhan lisääntymisalueita Porvoon-Sipoon kalastusalueella
 Luonnonvarakeskus (Luke) on käynnistänyt kenttätyöt Porvoon ja Sipoon merialueella. Luke tekee yhteistyötä Porvoon-Sipoon kalastusalueen kanssa hankkeessa, jossa kehitetään erilaisten paikkatietoaineistoj...

 6/26/2017
Kohdealueet:  Porvoo ja Sipoo. Itä-Uusimaa  kalastusmatkailu.  

Kalastusluvat ja kalastusrajoitusten tietämys kuntoon kesäksi
Kalastajan on hyvä tietää alueensa kalastusrajoitukset. Järvi-Suomessa uhanalaiset lohikalat ovat rauhoitettuja. Kalastus kannattaa aina ja vesillä voi ottaa rennosti, kun kalastusluvat ovat kunnossa. Kalastajan tulee kuit...

 6/19/2017
Kohdealueet:   

Saimaan verkkokalastuskielto jatkuu kesäkuun loppuun saakka
 Saimaalla verkkokalastus on kielletty vuosittain saimaannorpan keskeisillä elinalueilla 15. huhtikuuta–30. kesäkuuta. Kielto ei koske alle 22 millimetrin solmuvälin muikkuverkkoja, mutta sen sijaan samalla rajoitusalueella ...

 6/19/2017
Kohdealueet:  Etelä-Savo. Itä-Suomi  kalastusmatkailu.  

Uhanalaisten lohikalojen elinmahdollisuuksia elvytetään Järvi-Suomessa
Kalojen vaellusmahdollisuuksien palauttamista tuetaan Järvi-Suomessa kymmenessä kalatiehankkeessa. Muita kalataloudellisia kunnostushankkeita on kaikkiaan yli 50 jokikohteessa.   Järvi-Suomessa on parhaillaan käynniss&a...

 6/15/2017
Kohdealueet:  Etelä-Savo, Kanta-Häme, Keski-Suomi, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo. Itä-Suomi  kalastusmatkailu.  

Merilohia ja taimenia ylisiirretään Iijoella
  Aikuisten merilohien ja taimenten ylisiirrot on aloitettu Iijoella. Jokisuulta siirretään kaloja voimalaitosten yläpuolelle Livojokeen ja Iijoen pääuomaan keskijuoksulle. Kesän ensimmäiset kalat vietiin Ta...

 6/14/2017
Kohdealueet:  Pohjois-Pohjanmaa ja Taivalkoski. Pohjois-Pohjanmaa  kalastusmatkailu.   Ohtaoja

Kontilahden Kuusojalla keskitytaan harjuksen kalastukseen
Kontiolahdella sijaitsevan Kuusoja n kalastuskausi alkaa kesäkuun alussa ja jatkuu 31.8. saakka.  Kohteeseen ei istutetta enää...
Kuusoja kalastus6/13/2017
Kohdealueet:  Kontiolahti. Pohjois-Karjala  kalastusmatkailu.  

Järvi-Suomeen 2,36 miljoonaa euroa kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja
Pohjois-Savon ELY-keskus on jakanut Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa yhteensä ...

 6/9/2017
Kohdealueet:   

NAARAKOSKEN JA KISSAKOSKEN KALASTUSOHJEET 2017
  Äänekoskella sijaitsevan koskikalastuskohteen lupahinnat pysyvät muuttumattomina, luvanmyyjiin on tullut muutoksia. NAARA...
Naarakoski kalastus5/30/2017
Kohdealueet:  Äänekoski. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Ala- ja Keski- Keiteleen kalastusalue Saarijärven kalastusalue

Survosenkoskella Sm-perhokalastuskarsintakilpailut 11.6.2017
Survosenkoskella järjestetään SM-perhokalastus karsintakilpailut 12.6.2017 ja koski on rauhoitettu kokonaan yleiseltä kalastukselt...
Survosenkoski kalastus5/24/2017
Kohdealueet:  Jämsä. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Jämsänjokilaakson kalastusalue

Kesän lohiseurannat Tornion- ja Simojoessa käynnistyvät jälleen
 Nousulohien laskennassa käytettäviä kaikuluotaimia asennetaan parhaillaan, ja ensimmäisiä havaintoja lohimääristä saadaan nettiin kuluvan viikon lopulla. Voit seurata ajantasaisesti kudulle nousevien lohi...

 5/24/2017
Kohdealueet:  Lappi. Lappi  kalastusmatkailu.   Simojoki Tornion- ja Muonionjoki

Lapin poro- ja kalapäivien 2017 esitelmät ja yhteenvedot saatavilla
 Toukokuun alussa 4.–5.5. järjestettyjen Lapin poro- ja kalapäivien esitykset sekä yhteenvedot pyöreiden pöytien keskusteluista löytyvät Luken verkkosivujen kautta. Pyöreiden pöytien keskusteluj...

 5/17/2017
Kohdealueet:  Lappi. Lappi  kalastusmatkailu.  

Inarijärven siikasaalis kasvoi lähes 86 tonniin
 Inarijärven kokonaissaalis vuonna 2016 oli noin 159 tonnia. Kotitarvekalastajat pyydystivät kokonaissaaliista 50 prosenttia, kaupalliset kalastajat 30 prosenttia ja ulkopaikkakuntalaiset kalastajat – virkistyskalastajat ja m&oum...

 5/3/2017
Kohdealueet:  Inari. Lappi  kalastusmatkailu.   Inarijärvi

Inarijärven vuoden 2017 kalatalousvelvoitteen istutukset on aloitettu
 Luonnonvarakeskus (Luke) hoitaa Inarijärven kalatalousvelvoitteen istutukset. Tänä vuonna on suunniteltu istutettavaksi noin 330 000 petokalan- ja 234 000 pohjasiianpoikasta. Siianpoikasia istutetaan noin viidennes velvoitemä...

 5/3/2017
Kohdealueet:  Inari. Lappi  kalastusmatkailu.   Inarijärvi

Riekonkosken ja Muittarinkosken kalastusjarjestelyt 2017
  Lupahinnat 2017   Hinta Kesto Lisätie...
Riekonkoski ja Muittarinkoski kalastus4/25/2017
Kohdealueet:  Saarijärvi. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Saarijärven kalastusalue

Kota- ja Konttijoen kalastusjarjestelyt 2017
  Erämaan rauhassa virtailevilla Kota- ja Konttijoella alkaa uusi aika kalastuksessa. Jokialuetta hallinoiva Saarijärven o...
Kota- ja Konttijoki kalastus4/25/2017
Kohdealueet:  Saarijärvi. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Saarijärven kalastusalue

Majakosken kalastusjarjestelyt 2017
  Kalastuskausi jatkuu koko vuoden taimenen syysrauhoitusta lukuunottamatta. Lupahinnat vuosi 2017   ...
Majakoski kalastus4/25/2017
Kohdealueet:  Saarijärvi. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Saarijärven kalastusalue

Saarijärven kalastusalueen uistelujärjestelyt 2017
  Kalastusjärjestelyt vuonna 2017 Luvan lunastaneilla on oikeus kalastaa järvialueilla heittouistimella ja vedettäväll&au...
Saarijärven yhteislupa-alue kalastus4/25/2017
Kohdealueet:  Saarijärvi ja Uurainen. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Saarijärven kalastusalue

Ala- ja Keski-keiteleen yhteislupa-alueen kalastusjarjestelyt 2017
 Kalastusalueen lupa oikeuttaa uistin-, heittouistin- ja perhokalastukseen karttaan punaisella merkityllä lupa-alueella. • Vuosilu...
Ala- ja Keski-Keiteleen yhteislupa-alue kalastus4/25/2017
Kohdealueet:  Äänekoski ja Vesanto. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Ala- ja Keski- Keiteleen kalastusalue

Kivijärven kalastusalueen yhteislupa-alueen kalastusjärjestelyt 2017
  Kivijärven kalastusalueella kalastuslupien hinnat ovat vuonna 2017 seuraavat: Hinta ...
Kivijärven yhteislupa-alue kalastus4/25/2017
Kohdealueet:  Kannonkoski, Kinnula ja Kivijärvi. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.   Kivijärven kalastusalue (KS)

Koko Keiteleen uistelujarjestelyt 2017
Alamitat uuden kalastusasetuksen mukaiset. Kalastuslupa on voimassa Pohjois-Keiteleen kalastusalueen sekä Ala- ja Keskikeiteleen kalastusaluei...
Koko Keiteleen lupa kalastus4/25/2017
Kohdealueet:  Äänekoski, Vesanto ja Viitasaari. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.  

Uutisarkisto

Ajankohtaista kalastusmatkailussa Suomi

Tervetuloa Kiellajoelle Inarin kaamaseen
Matkailijan majatalo GIELLAJOHKA toivottaa niin uudet kuin kanta-asiakkaatkin tervetulleiksi! Yrityksemme sijaitsee KAAMASEN ja KARIGASNIEMEN puoli
Giellajohka lomamökki    Inari. Lappi  kalastusmatkailu.  

Tervetuloa lomanviettoon Näsijärven rannalle Kuruun
Tasokas omakotitasoinen huvila Ylöjärven sijaitsee Kurun keskustassa Näsijärven rannalla 55 km Tampereelta.  Mökill
Ylöjärven lomamökki lomamökki    Ylöjärvi. Pirkanmaa  kalastusmatkailu.  

Kun isäntä kalastaa, vaimo voi hemmotella itseään Private Spa:ssa - Tervetuloa Herralan kartanoon
Herralan kartano ympäristöineen on tarkoitettu niille, jotka rakastavat luonnon rauhaa ja arvostavat korkealaatuista palvelua. Kalas
Oy Club Herrala Ltd lomamökki    Sonkajärvi. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.  

Koski- ja järvikalastajille tarjolla mainio tukikohta Saarijärven reitillä
Kalmari - Heijostenmäen kalastuskunta tarjoaa nyt omistamaansa mökkiään vuokralle lomalaisille. Lomailemaan mökille pä&a
Selkäsaaren mökki lomamökki    Saarijärvi. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.  

Uusi kalastajien tukikohta Kärnänkoskelle
Kärnänkosken läheisyydessä sijaitseva 2010 peruskorjattu omakotitalo tarjoaa uutta laadukasta majoitustilaa koskikalastajille
Kärnänkosken mökki lomamökki    Viitasaari. Keski-Suomi  kalastusmatkailu.  

Tervetuloa lomailemaan Sonkajärvelle hyvin varusteltuun Pyyniemen saunamökkiin!
Tervetuloa lomailemaan Sonkajärvelle hyvin varusteltuun Pyyniemen saunamökkiin! Mökki sijaitsee 11 km:n päässä Sonkaj&au
Pyyniemen saunamökki lomamökki    Sonkajärvi. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.  


Uutisarkisto

Seuraavat kalastuskilpailut Suomi

Ajankohtaista kalastusseuroissa Suomi

15.3.2018, PuPi:n kilpailijat SM ja Pm kisoihin
Seuran kilpailijoitten osanottaja luettelot on SM ja Pm kilpailuun . Merkitty joukkueet ja myös henkilökohtaiset maksut.  Tiedostot
Puijon Pilkki  3/15/2018 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
19.2.2018 SM- ja Pm- pilkkin lähtijä luettelo
19.2.2018. Aarne on saanut valmiiksi SM - pilkkiin lähtijä luettelon ja linjuriin lähtijät. PM - pilkkiin lähtijöist&aum
Puijon Pilkki  2/19/2018 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
18.2.2018 Pilkki cup päätökseen Rauhalahessa
18.2.2018 saatiin pilkki cup päätökseen Rauhalahessa. Ongittiin rästissä pakkasen takia ollut CUP3. Onkijoita oli 28 hen
Puijon Pilkki  2/18/2018 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
17.2.2018 PuPi:n pilkki cup5 ja mestaruuspilkki Kelloniemi
17.2.-18 pilkittiin aurinkoisessa säässä mestaruuspilkki Kelloniemessä. Saattaa olla, että ensitalvena ei pääse Kel
Puijon Pilkki  2/17/2018 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
10.2.2018. PuPi:n pilkki CUP4, Niuvanranta
Hyvän sään vallitessa saapui mittelemään 26 kilpailijaa Niuvanrantaan. Kaloja tuli puntariin n. 43 kg. Nyt kolmessa kisassa o
Puijon Pilkki  2/10/2018 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
6.2.2018. Puijon Pilkki ry kevät kokous 12.3.2018 Kuopion Osuuspankin tiloissa.
PuPi:n sääntömääräinen kevät kokous on Kuopion Osuuspankin tiloissa maanantaina 12.3.2018,  7. kerros, alkaen
Puijon Pilkki  2/6/2018 Kuopio. Pohjois-Savo  kalastusmatkailu.   Etelä- Kallaveden kalastusalue Pohjois- Kallaveden kalastusalue
Uutisarkisto
www.kalapaikka.net

Hanki kalastuslupia lupakaupastamme

Tuet samalla Kalapaikan kehitystyötä

Valtion luvat
Kalastonhoitomaksu 2018 (kalakortti) kalastuslupa  
45 €/vuosi

Muut luvat
Koskikohteet

Äänekosken Kalakeidas kalastusluvat ja lomamokit Äänekoski


Pituus 2100 m Virtaama 80 m3/s
10€/24 tuntia 40€/kausi

Ahvenkoski kalastusluvat ja lomamokit Rautalampi


Pituus 160 m

Hammonjoki kalastusluvat ja lomamokit Hollola


Pituus 2000 m Virtaama 0.44 m3/s
15€/vrk 30€/3 vrk 80€/kausi

Heijostenkoski kalastusluvat ja lomamokit Karstula


Pituus 2450 m Pituus 335 m Pituus 180 m Pituus 545 m Pituus 575 m Pituus 320 m
10€/12 tuntia 25€/24 tuntia 130€/kausi 200€/kausi

Hilmonjoki kalastusluvat ja lomamokit Kannonkoski


Virtaama 2 m3/s Pituus 7 km
10€/6 tuntia 15€/12 tuntia 20€/24 tuntia 150€/kausi

Huutokoski kalastusluvat ja lomamokit Joroinen


Pituus 1000 m Virtaama 12.2 m3/s
23€/24 tuntia 35€/viikko 100€/vuosi

Jämsänjoki kalastusluvat ja lomamokit Jämsä


Pituus 12 km
10€/viikko 20€/vuosi

Kalmukoski ja Haapakoski kalastusluvat ja lomamokit Saarijärvi


Pituus 3500 m
15€/24 tuntia 65€/kausi 200€/kausi

Karajoki kalastusluvat ja lomamokit Saarijärvi


Pituus 600 m
5€/vrk

Keyrityn-Puntinjoki kalastusluvat ja lomamokit Rautavaara


Virtaama 5.6 m3/s Pituus 67 km
15€/24 tuntia 30€/viikko 60€/vuosi

Kiiminkijoki kalastusluvat ja lomamokit Puolanka


Pituus 170 km
10€/vrk 20€/viikko 45€/kausi

Kitkajoen yläjuoksu kalastusluvat ja lomamokit Kuusamo


Virtaama 25 m3/s Pituus 30 km
15€/24 tuntia 35€/3 vrk 55€/viikko 70€/kausi

Konnuskoski kalastusluvat ja lomamokit Leppävirta


Virtaama 90.8 m3/s

Kota- ja Konttijoki kalastusluvat ja lomamokit Saarijärvi


Pituus 12000 m
13.58€/24 tuntia

Kouheroistenkoski kalastusluvat ja lomamokit Karstula


Pituus 300 m Virtaama 12 m3/s
5€/vrk 25€/vuosi

Kuusoja kalastusluvat ja lomamokit Kontiolahti


Virtaama 1 m3/s Pituus 20 km
10€/24 tuntia 25€/kausi

Mehtiönkoski kalastusluvat ja lomamokit Rautalampi


Pituus 500 m

Ohtaoja kalastusluvat ja lomamokit Taivalkoski


Pituus 2500 m
15€/24 tuntia 45€/viikko 90€/kausi

Pisankoski kalastusluvat ja lomamokit Juankoski


Pituus 1500 m Virtaama 13 m3/s
15€/3 tuntia 19€/24 tuntia 50€/2 viikkoa

Rävykoski kalastusluvat ja lomamokit Juva


Pituus 150 m
14€/6 tuntia 26€/24 tuntia

Riekonkoski ja Muittarinkoski kalastusluvat ja lomamokit Saarijärvi


Pituus 430 m
19.78€/24 tuntia

Sarvikkaankosket kalastusluvat ja lomamokit Kuortane


Pituus 3600 m Virtaama 8 m3/s
20€/24 tuntia 50€/viikko 150€/kausi

Survosenkoski kalastusluvat ja lomamokit Jämsä


Pituus 900 m Virtaama 8 m3/s
15€/12 tuntia 20€/24 tuntia 30€/viikko 100€/kausi

Tiilikkajoki kalastusluvat ja lomamokit Rautavaara


Virtaama 4 m3/s Pituus 21 km
15€/24 tuntia 50€/vuosi

Tuhmakoski kalastusluvat ja lomamokit Saarijärvi


Pituus 240 m Virtaama 17 m3/s
15€/24 tuntia 65€/kausi

Vaajavirta kalastusluvat ja lomamokit Jyväskylä


Pituus 4700 m Virtaama 141 m3/s
15€/12 tuntia 20€/vrk 28€/2 vrk 60€/viikko

Viherinkoski kalastusluvat ja lomamokit Joutsa


Pituus 95 m
10€/24 tuntia 25€/viikko 45€/kuukausi 60€/kausi

Järvet ja yhteislupa-alueet

Ala- ja Keski-Keiteleen yhteislupa-alue kalastusluvat ja lomamokit ÄänekoskiJämsänjokilaakson yhteislupa-alue kalastusluvat ja lomamokit PetäjävesiJuurusveden kalastusaluelupa kalastusluvat ja lomamokit Kuopio


Pinta-ala 14000 ha
15€/viikko 30€/kuukausi 45€/kausi

Kaitanen kalastusluvat ja lomamokit Saarijärvi


Pituus 1000 m Pinta-ala 10 ha Maksimisyvyys 9.3 m
20€/24 tuntia

Kivijärven yhteislupa-alue kalastusluvat ja lomamokit Kivijärvi15€/viikko 50€/kausi

Koko Keiteleen lupa kalastusluvat ja lomamokit ViitasaariPihtiputaan kalastusalueen yhteislupa-alue kalastusluvat ja lomamokit Pihtipudas


Pinta-ala 101 ha Keskisyvyys 6.2 m

Pohjois-Keiteleen yhteislupa-alue kalastusluvat ja lomamokit Viitasaari15€/viikko 50€/kausi

Saarijärven yhteislupa-alue kalastusluvat ja lomamokit Saarijärvi10€/vrk 22€/viikko 60€/kausi

Valkeinen kalastusluvat ja lomamokit Rautalampi


Pinta-ala 27.14 ha

Vesijärven virkistyskalastuslupa-alue kalastusluvat ja lomamokit Hollola


Pinta-ala 10000 ha
20€/vrk 30€/viikko 40€/vuosi 70€/vuosi

Yhteislupa 1-4 Keitele Kivijärvi Pihtipudas kalastusluvat ja lomamokit Kannonkoski